Lịch trình

Gặp mặt Team Design Web
 • 7:30 đến 8:30
 • Phòng Vip
 • 15
 • 06
Gặp mặt cán bộ ĐHĐN
 • 7:30 đến 8:30
 • Phòng Vip
 • 15
 • 06
Gặp mặt UBND Tp Đà Nẵng
 • 7:30 đến 8:30
 • Văn phòng ĐN
 • 15
 • 06
Gặp mặt đại sứ quán Nhật
 • 7:30 đến 8:30
 • Phòng Vip
 • 15
 • 06

Thống kê

Số trẻ em đã được hỗ trợ:
31
Số trẻ em chờ hỗ trợ:
7

Đại sứ trái tim

Mạng xã hội

Scroll